divendres, 25 de gener del 2013

Projecte Multimèdia

El treball que havíem de fer com a Projecte final de l'assignatura constava, com ja he comentat en altres entrades, de fer un material didàctic multimèdia interactiu en grup.

El nostre treball tracta i treballa continguts pertanyents a l'àrea de les matemàtiques, sempre procurant crear activitats que fossin significatives i relacionades amb allò treballat anteriorment a les aules. Perquè no volíem que aquest joc interactiu s’emprés com una eina d'ensenyament directe, sinó més com una eina de suport i reforç dels aprenentatges adquirits durant les classes. D'aquesta manera els infants podran assimilar de millor manera, podran treballar els continguts en petit grup i inclús amb les famílies, perquè el projecte estirà gravat en format  CD, per a que se'l puguin endur a casa.

El nom del projecte va ser "La descoberta d'en Víctor"

Aquest projecte consta de vàries parts importants:

1- Conte--> Vàrem pensar en crear un conte per introduir el tema del que tracta el joc i, incentivar d'aquesta manera la motivació i interès a fer les activitats següents.

2- Activitats --> Arrel del conte hem creat un grapat d'activitats de lògica matemàtica. Hem creat cinc blocs d'activitats de dues activitats cada un.

3- Guia didàctica --> És un document essencial en tot programa multimèdia educatiu. Aquí s'especifica i s'explica de manera general en que consta el joc i de quina manera enfocar-lo. és a dir unes petites orientacions d'ús i metodologia. També es fa evident perquè es considera programa didàctic, és a dir, els objectius i finalitats pedagògiques en els que està basat.

Hi ha uns punts essencials que s'hauran de tenir en compte a l'hora de preparar el guió i per la futura creació del material multimèdia. Aquest estan molt ben explicats a la lectura de Santos Urbina anomenada : "Algunas consideraciones en torno al software para la educación Infantil", presentada a la revista Edutec num 13.

Per fer la presentació del treball vàrem haver de fer un Power Point amb unes característiques concretes com són: 20 diapositives de durada no inferior ni superior a 20 segons. D'aquesta manera podíem exposar tots els grups de classe a l'hora i el mateix dia.

Vos present el nostre Pechacucha: Amb això tindreu una lleugera idea del que tracta i de que consta el nostre treball didàctic multimèdia.

Si voleu vorer el Projecte sencer feu clic al següent enllaç o mireu l'enllaç al bloc anomenat MESTRES TIC que és el que hem creat amb grup de treball.

http://22025mestrestic.blogspot.com.es/Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada