dilluns, 29 d’octubre del 2012

Les caceres del Tresor
 Aquesta setmana he conegut més sobre el material didàctic digital; és a dir, sobre programes especials creats i dissenyats especificament pels infants. Són eines qeu fomenten o ajuden a l’aprenentatge i assimilació  d'alguns conceptes, fent practicar a l’alumne sobre allò estudiat amb anterioritat. Per què dic això? Perquè per a mi serà de vital importància haver treballat tots el que explica el programa didàctic amb anterioritat a l’aula; evitant d’aquesta manera que la tasca del mestre la faci l’ordinador, promovent a la mateixa manera un aprenentatge significatiu i no tot el contrari, buit de contingut vivencial i experimentat.

Les caceres del tresors són un recurs educatiu amb moltes possibilitats didàctiques competencials que es pot utilitzar en totes les àrees i nivells educatius. Consisteix en desenvolupar una activitat amb una sèrie de preguntes que hauran de resoldre gràcies a un llistat d'adreçes a on podran trobar les respostes adients. Al final de l'activitat poden trobar una pregunta final a resoldre, una vegada acabada la primera part de l'activitat. Aquest tipus de treball aconsegueix despertar l'interès de l'alumnat i permeten treballar diferents continguts segons el ritme d'aprenentatge de cada alumne.


         A continuació explicaré els punts positius o avantatges que he trobat envers aquests programes educatius:


     ü Avantatges
·        És una eina atractiva.
·        Es pot treballar a qualque ordinador, és a dir, a qualque banda à el que fa que ho puguin treballar els infants amb les famílies a casa.
·        És d’utilitat per practicar certes competències,  habilitats i conceptes concrets.
·        Practicar i aprendre com manejar els aparells tecnològics i cóm cercar la informació requerida per resoldre els problemes.
·        Els mestres la poden adaptar o fins i tot crear ells una per arribar als seus alumnes i adaptar-se al grup i allò que més els hi interessi.
·        És un recurs fàcil d’avaluar (resultat final)
·        Un mateix programa serveix per a tot l’alumnat (no cal comprar un programa per alumne). 
.    Dòna el temps necessari per a que cada nen resolgui l'activitat. 


Ø Inconvenients


   Molts dels avantatges esmentats abans tenen un contrapunt o un desavantatge a comentar:

·        Penso que els programes requereixen que el nen el faci acompanyat d’un adult per dues raons:
-         Una per motivar-los i guiar-los, a més d’aportar un reforç positiu durant el procés i al finalitzar-ho.
-         I la segona que tenen molt de text a llegir, que els nens d’aquestes edats no sabran interpretar.

·        No és una eina significativa, ho trobo molt similar a una fitxa escolar, d’aquelles a les quals tan rebutjam. Penso que serà una bona eina didàctica per a treballar una vegada ja s’han  consolidat els coneixements previs, els conceptes i el contingut que volíem ensenyar. Això s’ha de fer mitjançant altres vies, no aquest joc. I és bona com a mètode de recolzament i pràctica de lo ja ensenyat anteriorment. Si es treballa en grup o amb ajuda de la mestra o mare/pare sí és més significatiu, perquè es pot anar contrastant amb l’execució de jocs dintre l’aula o a casa, tal com si fossin proves a resoldre.

·        Un altre punt negatiu, al meu parèixer, és que les editorials o les cases de programació informàtica faran que es provoqui a les famílies i escoles a haver de comprar aquests materials.

En conclusió diré que em sembla una bona eina didàctica sempre i quan es tinguin en compte els punts negatius i es formulin de tal manera que aquests desavantatges desapareguin. 

Un exemple de cacera dels tresors el trobareu al següent enllaç:


http://anaisabelmartin.blogcindario.com/2011/02/00022-caza-del-tesoro.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada