dimecres, 26 de desembre del 2012

Necessitats comunicatives dintre l'escolaEs darrer dia de classe abans d'acabar l'any i començar les vacances de Nadal, se'ns va oferir fer una reflexió al bloc sobre la comunicació amb el suport de TIC tant entre el mateix personal del centre com amb les persones vinculades al mateix que no formen part de l'equip docent, les famílies.

Havíem de plantejar les següents qüestions:

- Quines necessitats comunicatives tenim?

Tota persona vinculada al centre tindrà necessitats comunicatives de molt diversa índole. Si són pares necessitaran estar informats i naltros haurem de procurar una comunicació viva i plena amb ells, cercant maneres d'enriquir aquest llenguatge i aquest feed-back comunicatiu.

...Amb els pares/mares:

Necessitem que els pares coneguin la labor formativa i educativa del centre. Que coneguin el projecte educatiu i de quina manera es reflecteix amb la pràctica diària, per així apropar-los més a naltros i poder establir millors vincles (de confiança i respecte), fent que s'involucrin més en aquest procés educatiu i que recolzin els avanços dels seus fills. Sense coneixement del que passa dintre del centre, del que fem, no podran apropar-se a naltros i afavorir, ajudant i reforçant les pràctiques d'ensenyament dels mestres en particular i del centre en general.

Hem de emfatitzar i motivar cap al coneixement de la nostra funció i els nostres objectius en relació a les famílies,  que no són més que voler afavorir i ajudar-los en allò que puguem per afavorir el bon desenvolupament general del nen, que estem al mateix camí en quant a  desenvolupar i potenciar  totes les capacitats innates dels seus fills.

A part de tot això, que és molt important, també serà necessari comunicar festes i activitats, sortides i demés possibles esdeveniments del centre. Així com informar del tallers, xerrades i convocatòria de reunions per tal de que participin i col·laborin amb nosaltres, oferint-los l'oportunitat de triar tema o ser ells mateixos els qui imparteixin el taller. En definitiva voldrem informar-los però també ajudar-los en la formació d'alguns aspectes que no portin tant per mà, com poden ser les TIC.

...Amb el personal docent:

El personal docent haurà de mantindre un mínim de comunicació professional, a part de la comunicació de relació més personal que també es mantindrà: com a tot espai on s'ajunten persones.  Haurà de mantenir comunicació amb l'equip directiu, amb el personal de suport del centre, amb els mateixos companys, amb els pares i mares i per suposat amb l'alumnat.

Internet i tots els seu recursos (mails, wikis, dropbox, google docs, etc.) serviran per afavorir les nostres relacions dintre del centre. D'aquesta manera podem comunicar-nos allò que vulguem i que a l'escola no ens hagi donat temps de fer, pot ser enviar-nos documents informatius o possibles idees que vagin sorgint sobre algun projectes que hi estem treballant. 

Gràcies a les wikis i als programes creats per compartir documents, vídeos i demés arxius, podem crear un treball en xarxa, un treball cooperatiu i col·laboratiu, on cada persona pot anar afegint o anant visualitzant els avanços i les propostes que es van fent.

...Amb l'equip directiu: 

Una de les coses que se m'acudeixen que podem comunicar a l'equip directiu a través de les noves tecnologies són les nostres propostes, noves idees que potser l'equip directiu demana als professors. Penso que això s'haurà de comunicar en una reunió més directa, però que es poden anar guardant i arxivant les idees que cada persona docent del centre va aportant per tal de que desprès se'n pugui parlar més a fons a les reunions.

Les necessitats dels mestres poden ser també comunicades a través dels correus electrònics per així la persona encarregada dels correus pot anar analitzant i avaluant per desprès posar-ho en comú a les reunions de cicle o de professors del centre.

Totes les propostes i necessitats poden ser comunicades de moltes maneres, però aquesta via és ràpida i es pot passar a un document conjunt on es quedin guardades totes les idees, per desprès mostrar-les i poder analitzar-les més a fons.


- Quins mitjans o eines empraríeu per comunicar-vos?

Com he esmentat anteriorment les eines que podríem emprar com a medi de comunicació podrien ser els e-mails; el  blog de l'escola / aula o un blog creat pels mestres per altres mestres; les xarxes socials entre mestres i demés personal docent del centre i la web per comunicar-nos amb la resta de la comunitat educativa que no forma part de manera directa del centre on estem treballant. 

- Què demanaríeu al centre?

 Les possibles demandes que els mestres podrien demanar al centre seríen, al meu parèixer, les següents:

  • Suport i recolzament per part del personal directiu i de la resta de professors; ajuda organitzativa per poder dur a la pràctica el projecte educatiu en totes les seves variants, aprofitant i emprant les eines TIC com a recurs essencial i actual per l'ensenyament i l'aprenentatge. 
  • Cursos de formació i de reciclatge.
  •  Uns bons equipaments, una infraestructura actualitzada i de qualitat, amb un bon manteniment. 
  • Un equip de suport per guiar als mestres en aquesta tasca tecnològica.
  •  Material i recursos didàctics actualitzats i de qualitat. 
  • Una bona organització i coordinació entre l'equip docent, aplicant unes estratègies organitzatives per poder envestir de manera segura i convençuts el que hem de fer.  

- Quins recursos hauríeu de menester?

  • Material didàctic.
  • Equipament.
  • Recursos tecnològics i equips actualitzats.
  • Espais on treballar.   
- Quins beneficis obtindríeu amb la utilització de les TIC en aquesta tasca? 

Millorar les relacions, compartir els coneixements, afavorir els vincles i la comunicació.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada