dimarts, 13 de novembre del 2012

Les TIC en les relacions escola-família

                      Com ens poden ajudar les TIC en la comunicació escola-família? 

En aquesta entrada em centraré en explicar cóm influeixen les TIC en les relacions entre l’escola i les famílies. De quina manera afavoreixen aquests vincles i quines mesures haurem de tenir en compte per a evitar els inconvenients que aquestes eines que tenim en l’actualitat puguin servir a tots i cada un dels membres familiars (pare/mare/tutor). Aquest punt és un dels avantatges més a tenir en compte a l’hora de parlar sobre les TIC  a les escoles, ja que, no està tan relacionat amb la seva aplicació dintre de l’aula sinó amb la importància d’establir vincles de relació per afavorir la comunicació, comprensió i enteniment, tant per part de l’escola cap a les famílies com de les famílies cap a l’escola, factor clau per al millor desenvolupament dels infants. 

Una de les maneres o estratègies a emprar, fent servir les TIC per afavorir la relació escola-família, podria ser la creació d’un blog educatiu, en el qual es poden mostrar el dia a dia dintre l’escola, o mostrar algunes tasques o activitats concretes mitjançant fotografies, vídeos o mostres explicatives que faran tant els infants com els mestres. Les famílies també podran participar en aquest espai a través dels seus comentaris.

A més dels blocs creats pels nens i mestres dintre de l’aula, també es podria crear un blog compartit entre els familiars dels nens, per a que tots puguin participar de manera creativa, per exemple penjant recursos,  articles o experiències envers l’educació, aspectes pedagògics o tot el que té a veure en el desenvolupament dels nens. Aquest bloc estaria obert a comentaris explicatius i reflexions sobre els temes que es tractin. 

Un altre manera d’implicar a les famílies en el desenvolupament i aprenentatge dels fills és mitjançant l’ajuda a les tasques a realitzar a casa desprès de treballar els continguts a l’aula. Gràcies als softwares educatius, els nens podran practicar i explorar amb aquells programes didàctics que la mestra els ofereix. Els pares i mares podran implicar-se ajudant-los i realitzant els exercicis conjuntament amb els nens. 

Tot això són possibles avantatges de la utilització de les TIC  a les escoles, afavorint en aquest cas les relacions escola-família. A  continuació faré menció als possibles inconvenients que pot tenir l’ús de les TIC com a eina comunicativa i d’interacció entre família i escola. 

Un dels principals inconvenients és, al meu parèixer, el desavantatge en el que es trobaran les famílies que tenen recursos suficients per tenir ordinador i Internet a casa seva i els que no els tenen, ja que aquests darrers hauran de desplaçar-se a un altre lloc on sí puguin disposar d’Internet per connectar-se i intervenir o veure el blog. 

Un altre dels factors és l’analfabetisme tecnològic, és a dir, la manca de soltura i coneixements sobre les noves tecnologies, Internet o la informàtica en aquest cas concret i no saber d’aquesta manera com manejar-se per a arribar-hi. En aquest cas, les escoles han d’oferir suport i tallers pràctics per ajudar i ensenyar, de manera senzilla i bàsica, per a que puguin mínimament intervenir als fòrums, blogs o altres activitats ofertes des de el centre educatiu per tal de millorar les relacions entre ells. 

També haurem de tenir en compte que encara que existeixin noves eines comunicatives que afavoreixin la comunicació i la relació entre família i escola, no hem d’oblidar-nos i deixar a segon lloc, la comunicació directa i en viu entre els mestres i els familiars.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada